رد کردن پیوندها

مدیر عامل اسکاد

بهمن عبدالهی کردکندی

سمت: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

هیئت مدیره اسکاد

بهمن عبدالهی کردکندی

سمت: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

محمود شریفی خواه

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

عبداله بدر

سمت: منشی هیئت مدیره

ابراهیم شعبانزاده

سمت: عضو هیئت مدیره

علی رحیمی

سمت: عضو هیئت مدیره

حسن نصیبی

سمت: عضو هیئت مدیره

محمدرضا مجد

سمت: عضو هیئت مدیره

هیئت بازرسان اسکاد

غلام عباس پورهمتی

سمت: بازرس

محمود میرزایی

سمت: بازرس

محمد بداقی

سمت: بازرس

🍪 این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند