سفارش کالا

جستجوی کالا
 
نام کالا: کد کالا:
وضعیت کالا: فیلتر براساس:
تعداد کالا در صفحه:
به کالاهای * دار مالیات ارزش افزوده تعلق می‌گیرد
  نام کالاکد کالانوع قیمتقیمتهاواحد
* دستمال کاغذی 200 برگ نرمه طرح آبی 50 ع 402001 نقدی

اقساط

مصرف کننده
10900

11700

21350
کارتن
* دستمال کاغذی 300 برگ نرمه 36 عددی 402004 نقدی

اقساط

مصرف کننده
15950

17100

ندارد
کارتن
* دستمال کاغذی 200 برگ حریر خانواده 16بسته ای 402018 نقدی

اقساط

مصرف کننده
40500

43000

ندارد
کارتن
* دستمال کاغذی 1200برگ سفید اقتصادی بی تا 12 ع 402035 نقدی

اقساط

مصرف کننده
47200

50500

ندارد
کارتن
* دستمال کاغذی 1200برگ رنگی اقتصادی بی تا 12 ع 402036 نقدی

اقساط

مصرف کننده
48600

52000

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 6قلو زرین 12ع 402121 نقدی

اقساط

مصرف کننده
49500

53000

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 12قلو زرین 6ع 402122 نقدی

اقساط

مصرف کننده
96400

103150

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 2قلوی حریر ساده 24 ع 402123 نقدی

اقساط

مصرف کننده
19660

21100

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 2قلوی حریر گلدار 24 ع 402124 نقدی

اقساط

مصرف کننده
22520

24100

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 4قلوی حریر ساده 12 ع 402125 نقدی

اقساط

مصرف کننده
39300

42100

ندارد
کارتن
* حوله کاغذی 2قلوی حریر ساده 12 ع 402127 نقدی

اقساط

مصرف کننده
43200

46300

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 12قلوی حریر ساده 4ع 402129 نقدی

اقساط

مصرف کننده
106500

114000

ندارد
کارتن
1 2
سفارش