سفارش کالا

جستجوی کالا
 
نام کالا: کد کالا:
وضعیت کالا: فیلتر براساس:
تعداد کالا در صفحه:
به کالاهای * دار مالیات ارزش افزوده تعلق می‌گیرد
  نام کالاکد کالانوع قیمتقیمتهاواحد
* دستمال کاغذی 200 برگ نرمه طرح آبی 50 عددی 402001 نقدی

اقساط

مصرف کننده
11500

12300

21350
کارتن
* دستمال کاغذی 300 برگ نرمه 36 عددی 402004 نقدی

اقساط

مصرف کننده
16000

17200

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 2 قلو نرمه 24 عددی 402150 نقدی

اقساط

مصرف کننده
17300

18500

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 6 قلو نرمه 8 عددی 402151 نقدی

اقساط

مصرف کننده
49200

52700

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 4 قلو نرمه 12 عددی 402152 نقدی

اقساط

مصرف کننده
33200

35600

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 8 قلو نرمه 6 عددی 402153 نقدی

اقساط

مصرف کننده
65300

69900

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 12 قلو نرمه 4 عددی 402154 نقدی

اقساط

مصرف کننده
98250

105200

ندارد
کارتن
* دستمال حوله کاغذی نرمه 12 بسته ای 402155 نقدی

اقساط

مصرف کننده
38000

40700

ندارد
کارتن
* نوار بهداشتی نرمه بالدار بزرگ 40 عددی 402206 نقدی

اقساط

مصرف کننده
10200

11000

ندارد
کارتن
* دستمال رول یاکند سفیدقابل شستشو 40ع 402501 نقدی

اقساط

مصرف کننده
58000

61500

ندارد
کارتن
* دستمال رول آشپزخانه قابل شستشو دنیز 40 ع 402502 نقدی

اقساط

مصرف کننده
31300

33200

ندارد
کارتن
* دستمال رول آشپزخانه قابل شستشو ترکیه ای پینار40 ع 402503 نقدی

اقساط

مصرف کننده
34500

36500

ندارد
کارتن
1 2
سفارش