سفارش کالا

جستجوی کالا
 
نام کالا: کد کالا:
وضعیت کالا: فیلتر براساس:
تعداد کالا در صفحه:
به کالاهای * دار مالیات ارزش افزوده تعلق می‌گیرد
  نام کالاکد کالانوع قیمتقیمتهاواحد
* دستمال کاغذی 200 برگ نرمه طرح آبی 50 عددی 402001 نقدی

اقساط

مصرف کننده
10810

11600

21350
کارتن
* دستمال کاغذی 300 برگ نرمه6طرح 36 ع 402005 نقدی

اقساط

مصرف کننده
16000

17200

ندارد
کارتن
* دستمال کاغذی 200 برگ طرح مختلف حریر60 عددی 402016 نقدی

اقساط

مصرف کننده
11700

12600

ندارد
کارتن
* دستمال کاغذی 200 برگ ساده حریر 60 عددی 402017 نقدی

اقساط

مصرف کننده
12600

13300

ندارد
کارتن
* دستمال کاغذی 200 برگ حریر خانواده 16بسته ای 402018 نقدی

اقساط

مصرف کننده
40500

43000

ندارد
کارتن
* دستمال کاغذی 300 برگ حریر مختلف 50عددی 402019 نقدی

اقساط

مصرف کننده
17600

18700

ندارد
کارتن
* دستمال کاغذی 300برگ حریر آرام و کودکانه 40ع 402020 نقدی

اقساط

مصرف کننده
21310

22800

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 2قلو زرین 36ع 402120 نقدی

اقساط

مصرف کننده
17000

18200

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 6قلو زرین 12ع 402121 نقدی

اقساط

مصرف کننده
49500

53000

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 12قلو زرین 6ع 402122 نقدی

اقساط

مصرف کننده
96400

103150

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 2قلوی حریر گلدار 24 ع 402124 نقدی

اقساط

مصرف کننده
21900

23200

ندارد
کارتن
* دستمال دلسی 4قلوی حریر ساده 12 ع 402125 نقدی

اقساط

مصرف کننده
38100

40400

ندارد
کارتن
1 2
سفارش