1397/10/22 | 34241 بازدید

یوم الله دهه ی فجر

اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان

 

با سلام

به پیوست نامه شماره 7097/97/10 مورخ 18/10/1397سرپرست معاونت هماهنگی امور استان‌ها و اتحادیه‌ها ارسال می‌گردد. چنانچه آن اتحادیه در شرف افتتاح طرح یا پروژه‌ای می‌باشد لطفاً مشخصات طرح و پروژه مورد نظر را به آدرس ایمیل اتاق تعاون ایران حداکثر تا تاریخ 25/10/1397 اعلام فرمائید.

 

 

     عبدالله بدر           

     معاون اداری و مالی