1398/12/05 | 28496 بازدید

تمدید کارت بازرگانی

« سال 1398 ؛ سال رونق تولید »

 

اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان

 


شرکت تعاونی مصرف کارکنان

 

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، چنانچه آن اتحادیه/تعاونی دارای کارت بازرگانی می‌باشد و جهت تمدید آن اقدام نموده است، می‌بایست مبالغ مندرج در نامه شماره 7608/98/110 مورخ 9/10/1398 (کپی پیوست) را به اتاق تعاون ایران پرداخت نماید. مراتب جهت اطلاع ایفاد می‌گردد./ام

 

عبدالله بدر           

     معاون اداری و مالی    

 

 

 

 

رونوشت:

ـ امور مالی جهت اطلاع به انضمام یک نسخه از نامه اتاق تعاون ایران