1398/12/05 | 28481 بازدید

برگزاری صحیح مجامع

« سال 1398 ؛ سال رونق تولید »

 

اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرکت تعاونی مصرف کارکنان

 

با سلام

همانطوریکه استحضار دارند، در پایان هر سال مواردی به منظور رعایت مواد قانونی و برگزاری صحیح مجامع به آن اتحادیه/تعاونی یادآوری می‌شود. برای عملکرد سال جاری و آغاز فعالیت در سال 1399، علاوه بر موارد اعلام شده، رعایت مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم الزامی است که اهم موارد به شرح زیر مجدداً اعلام می‌گردد. با توجه به اینکه همانند سال جاری در سال 1399 نیز کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی ملزم به درج کد اقتصادی در صورتحساب‌های فروش و ارائه برگه ثبت نام ارزش افزوده و همچنین اعلام گزارش خرید و فروش فصلی به حوزه‌های مالیاتی مربوطه حسب مفاد ماده مذکور هستند و عدم انجام موارد قانونی ضمن عدم برخورداری از معافیت‌ها جرایم سنگینی را در بر دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمائید به منظور پرهیز از جرایم مالیاتی و استفاده از معافیت مالیاتی، موارد قانونی و موارد زیر را رعایت فرمایند:

1. تهیه و پلمپ دفاتر روزنامه و کل برای عملیات سال 1399 قبل از پایان سال جاری.

2. تطبیق مفاد اساسنامه با اصلاح قانون بخش تعاون (در صورتیکه تاکنون در این خصوص اقدام نشده باشد).

3. رعایت فاصله آگهی (از تاریخ نشر آگهی تا روز برگزاری مجمع) برای برگزاری مجمع حسب مفاد اساسنامه مورد عمل و هماهنگی با اتاق و اداره تعاون با تعیین دستور جلسه و ارسال صورتجلسات و تصمیمات مجامع به ادارات تعاون برای ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها.

4. انبارگردانی برای شمارش موجودی کالا و مطابقت آن با موجودی دفتری و رفع مغایرت با نظارت حسابرس و یا بازرس قانونی برای شفاف‌سازی و گزارش واقعی به صاحبان سهام در ابتدای سال 1399.

5. بررسی و مطابقت کلیه حساب‌ها اعم از بدهکاران، بستانکاران با اخذ تائیدیه از اشخاص حقیقی یا حقوقی و تهیه لیست آنها با ذکر مشخصات تجاری، غیر تجاری و کارکنان برای عملکرد سال 1398.

6. اخذ گواهی موجودی از بانک‌ها و رفع مغایرت و تهیه لیست مغایرت بانکی برابر صورت‌های مالی منتهی به سال 1398.

7. هماهنگی لازم برای رفع مغایرت احتمالی و دریافت تائیدیه حساب‌ها از این اتحادیه قبل از بستن حساب‌ها.

8. ارسال یک نسخه از گزارشات و صورت‌های مالی پایان سال منتهی به 28/12/1398 شامل ترازنامه، صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان، کلیه ضمائم ترازنامه اعم از لیست بدهکاران، بستانکاران، گزارشات بازرسان، هیئت‌مدیره و حسابرس به مجمع به انضمام صورتجلسات مجمع به این اتحادیه.

9. ارسال اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر به حوزه مالیاتی ذیربط. قابل ذکر است برابر بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی، اتحادیه‌ها و تعاونیهایی از معافیت مالیاتی عملکرد استفاده خواهند نمود که در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی را به حوزه مالیاتی تسلیم نموده باشند. مسئولیت عدم تسلیم اظهارنامه و محاسبه احتمالی مالیات ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه به عهده مدیرعامل آن اتحادیه/تعاونی می‌باشد.

10. تسلیم اظهارنامه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده به حوزه مربوطه سه ماهه پایان سال جاری در زمان مقرر با توجه به مفاد بخشنامه شماره 6688/102 مورخ 14/10/1389.

امید است با رعایت موارد فوق و برگزاری به موقع مجمع و گزارش شفاف به سهامداران و رعایت موارد قانونی و اساسنامه در ارتقاء و رشد و شکوفائی آن اتحادیه/تعاونی در جهت تأمین اهداف پیش‌بینی شده که همانا تأمین منافع اعضاء می‌باشد، موفق باشید./ام

 

بهمن عبداللهی

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل