1397/07/29 | 37756 بازدید

سبد کالا

بسمه تعالی

اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان

با سلام

بدینوسیله باطلاع می‌رساند، چون احتمال توزیع کالاهای اساسی توسط وزارت بازرگانی به صورت سهمیه‌بندی و از طریق دستگاه‌های پوز صورت خواهد پذیرفت، لذا خواهشمند است دستور فرمایید، دستگاه‌های پوزی را که جهت توزیع سبدهای خانوار توسط نمایندگان آن شرکت استفاده می‌گردد، به شرح فرمت زیر تهیه و ارسال فرمایند.

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

شماره همراه مدیرعامل

شماره تلفن ثابت‌ متصل به پوز

شماره پذیرنده پوز

شماره ترمینال

نام بانک

نام‌PSP مربوطه

آدرس‌دقیق استقرار دستگاه پوز